พระอุปนิสัยโหดร้ายดังเสือ ย้อนอ่านพระราชประวัติ หลวงสรศักดิ์

พระอุปนิสัยโหดร้ายดังเสือ ย้อนอ่านพระราชประวัติ หลวงสรศักดิ์ หรือ พระเจ้าเสือ สาระจากละคร บุพเพสันนิวาส