26 มิ.ย. วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช – ย้อนอ่านพระประวัติ

ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็น สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 อ่านพระประวัติที่นี่..