เราใช้สมองด้านไหนมากกว่ากัน ซ้าย-ขวา กับผลของการตัดสินใจ

เห็นหมุนตามเข็ม : สมองซีกขวา สำหรับคนใช้สมองซีกขวามากกว่า คุณมีแนวโน้มที่จะ ให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึก ตัดสินใจจากภาพรวมมากกว่ารายละเอียด มีจินตนาการสูง มีความสามารถในทางตรรกศาสตร์