มาแรงแน่นอน 7 สายงาน ที่กำลังเป็นต้องการของตลาดแรงงานไทยในอนาคต

จากการที่โลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทั้งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องต่างๆ ทำให้เรามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังรวมถึงเรื่องการทำงานอีกด้วย เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนช่วยทำให้เราสามารถทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงส่งผลทำให้การเลือกอาชีพของคนในปัจจุบันก็มีแทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และนี่ก็คือ 7 สายงานมาแรงที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 7 สายงาน ที่ตลาดแรงงานไทยต้องการมากที่สุด 1. สายงานด้านวิศวกรรม (Engineering)…
Startup คืออะไร ?

Startup คืออะไร ? ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ จากคนไม่กี่คน | ต่างจาก SME ไหม?

Startup คือ ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ จากคนไม่กี่คน เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การทำธุรกิจให้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด สามารถสร้างรายได้จำนวนมาก