หินดำ ที่เมกกะห์ มีความหมายอย่างไร

หินดำ ที่เมกกะห์ มีความหมายอย่างไร ? วิหารกะบะห์ Ka’bah ประเทศอินเดีย

มีคำกล่าวที่ว่า "หินดำ ไม่ใช่หินศักดิ์สิทธ์ แต่เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ให้ชาวมุสลิมได้เดินเวียนรอบ และจูบตามที่ท่านนบีฯ เคยปฏิบัติมา" แล้วเหตุใดพวกเขาจึงปฏิบัติต่อหินดำเช่นนั้น - หินดำ ที่เมกกะห์ มีความหมายอย่างไร

ศาสนาอิสลามกับวันสิ้นโลก – สัญญาณต่างๆ ของวันสิ้นโลก

เมื่อถึงวันสิ้นโลก จะมีการเป่าสังข์ ดังทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ ผู้เป่าสังข์ เค้าว่ากันว่า เอาสังข์จ่อปาก แล้ว!! ศาสนาอิสลาม กับวันสิ้นโลก