กวีเอกศรีปราชญ์ คนโปรดของพระนารายณ์ ถูกใส่ร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนโดนประหาร

สาเหตุที่ กวีเอกศรีปราชญ์  โดนสั่งประหาร กวีคนโปรดของพระนารายณ์ ความเก่งที่สร้างภัยให้แก่ตนเอง