คอมพิวเตอร์แอปเปิ้ลเครื่องแรกของโลก

เคยเห็นมั้ย หน้าตา คอมพิวเตอร์แอปเปิ้ลเครื่องแรกของโลก (วิวัฒนาการแอปเปิ้ล)

ย้อนกลับไปดู คอมพิวเตอร์แอปเปิ้ลเครื่องแรกของโลก และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ของบริษัทแอปเปิ้ลในแต่ละยุค ไปดูกันว่าหน้าตาของคอมพิวเตอร์ในสมัยแรกเริ่มนั้น จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนกัน?