วิธีเลือกซื้อรองเท้า - ข้อควรรู้เกี่ยวกับรองเท้าใหม่

วิธีเลือกซื้อรองเท้า – ข้อควรรู้เกี่ยวกับรองเท้าใหม่

วิธีเลือกซื้อรองเท้า ควรเว้นระยะห่างระหว่างรองเท้ากับปลายนิ้ว เอาไว้ประมาณ 1 ซม. และ ระหว่างส้นเท้ากับรองเท้าประมาณ 1 ซม. ด้วย