ไขข้อสงสัย? ทาครีมกันแดดหลายๆ ตัว ค่า SPF จะบวกกัน จริงหรือไม่

จริงหรือไม่ ทาครีมกันแดดหลายๆ ตัว ค่า SPF จะบวกกัน แนะนำวิธีทากันแดดที่ถูกต้อง และได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด