อดีตในปัจจุบัน อัศจรรย์แห่งตะวันออก ที่เราไม่รู้จัก

เปิดประสบการณ์ใหม่กับทริป อดีตในปัจจุบัน อัศจรรย์แห่งตะวันออก ที่เราไม่รู้จัก

สัมผัสแปดวิถีชุมชน และความสวยงามของธรรมชาติในทุกมิติ เปิดประสบการณ์ใหม่กับทริป อดีตในปัจจุบัน อัศจรรย์แห่งตะวันออก