30 ห้องนอนของสาวๆ ทั่วโลก ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของพวกเธอ

เปิดภาพ! 30 ห้องนอนของสาวๆ ทั่วโลก (มีไทยด้วยนะ)

2 ช่างภาพอิตาเลียน ออกเดินทางถ่ายรูป 30 ห้องนอนของสาวๆ ทั่วโลก มีประเทศไทยด้วย สะท้อนให้เห็นถึงสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่