22 กันยายน วันแรดโลก

22 กันยายน วันแรดโลก – 13 เรื่องของแรด สรุปมาให้มนุษย์เข้าใจ

แรด เป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองจากช้าง จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง (ในวงศ์ Rhinocerotidae) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 22 กันยายน วันแรดโลก