เรื่องน่ารู้ของ วันอนุรักษ์มรดกไทย

2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ

2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง