วัดพระแก้ว ซ่อมแซมครั้งใหญ่ ปี 2423 - ภาพเก่าเล่าเรื่อง

วัดพระแก้ว ซ่อมแซมครั้งใหญ่ ปี 2423 – ภาพเก่าเล่าเรื่อง

วัดพระแก้ว ซ่อมแซมครั้งใหญ่ ปี 2423 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระแก้วแต่ยังมิทันบูรณะแล้วเสร็จ พระองค์ก็สวรรคต