ภาพประวัติศาสตร์ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

ภาพประวัติศาสตร์ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

ภาพประวัติศาสตร์ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ในวันที่ 6 เมษายน ตามมหาฤกษ์เวลา 11.52-12.38 นาฬิกา พร้อมกัน 76