งานวิจัยเผย ลูกคนโต ฉลาดกว่าน้องๆ ท้องเดียวกัน

งานวิจัยเผย ลูกคนโต ฉลาดกว่าน้องๆ ท้องเดียวกัน

มีผลงานวิจัยออกมายืนยันว่า คนที่เกิดเป็น "ลูกคนโต" ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นคนฉลาดกว่าน้องๆ ที่คลานตามกันมา งานวิจัยเผย ลูกคนโต ฉลาดกว่าน้องๆ ท้องเดียวกัน

งานวิจัยเผย เหตุที่ลูกคนโต หรือลูกคนแรก มักมีไอคิวดี

เด็กที่เป็นลูกคนโต ส่วนมากมีคะแนนทดสอบเฉลี่ยมากกว่าเด็กที่เป็นลูกคนรอง ทำให้สรุปได้ว่าลูกคนโตของครอบครัว มีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญามากกว่า