ดูลายมือ – ลายมือเศรษฐี | ก้นหอยบนนิ้วนาง คนจะร่ำรวยมีชื่อเสียงต้องมีจุดนี้

หมายเลข 3 ดอกจันบนเนินอาทิตย์ บ่งบอกถึงความร่ำรวยมหาศาล หมายเลข 4 ดอกจันบนเนินพุธบ่งบอกถึงนักธุรกิจร่ำรวยมหาศาล