ลายพระหัตถ์บนแผนที่ทรงงานของ ในหลวง ร.9

ลายพระหัตถ์บนแผนที่ทรงงานของ ในหลวง ร.9 – เป็นบุญตาที่ได้เห็น

ลายพระหัตถ์บนแผนที่ทรงงานของ ในหลวง ร.9 ภาพ ลายพระหัตถ์บนแผนที่ทรงงานของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 บางครั้งหมู่บ้านที่ไปไม่ปรากฎชื่อบนแผนที่ ท่านจะเติมชื่อหมู่บ้านไว้บนแผนที่