ไอเดียเจ๋ง!! ‘ร้านอาหารไม่ตามสั่ง’ ที่เราจะได้ลิ้มลองเมนูอาหารที่ไม่ได้สั่ง ประเทศญี่ปุ่น

ร้านอาหารในญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า "The Restaurant of Order Mistakes" หรือ "ร้านอาหารไม่ตามสั่ง" ได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ คนที่เป็นโรคสมองเสื่อมมีโอกาสการทำงาน