รักลูกให้ถูกทาง - คำสอนจาก หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

รักลูกให้ถูกทาง – คำสอนจาก หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

การทำโทษเด็กที่หลวงพ่อปํญญนันทภิกขุ สอนไว้ว่า รักลูกให้ถูกทาง อย่าลงโทษเด็กในเมื่อความผิดนั้นไม่ได้ปรากฏต่อหน้า หรือไม่มีพยานหลักฐาน