ระบบ KM คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ต่อธุรกิจขนาดเล็ก

ระบบ KM คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ต่อธุรกิจขนาดเล็ก ระบบการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นกระบวนการหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงมากในปัจจุบัน