ความจริงของร้านค้าข้างถนน - ขายผลไม้ ขายอาหาร

ความจริงของร้านค้าข้างถนน – ขายผลไม้ ขายอาหาร ขายของต่างๆ

ความจริงของร้านค้าข้างถนน - ขายผลไม้ ขายอาหาร แก้วน้ำ ล้างแบบไม่ใช้น้ำยาล้างจาน เกือบทุกร้าน 90% จะล้างแบบจ้วงๆ น้ำสักสองสามครั้งเป็นอันเสร็จพิธี