ไขข้อสงสัย! ไข้เลือดออกมีกี่สายพันธุ์ ?

ไขข้อสงสัย! ไข้เลือดออกมีกี่สายพันธุ์ ?

ไข้เลือดออกมีกี่สายพันธุ์ ? รู้จักกับ ‘โรคไข้เลือดออก’ โรคไข้เลือดออก คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี Dengue โดยเป็นไวรัสที่ติดต่อผ่านทางยุงลาย