HOW TO MOB - การเตรียมตัวไปม็อบ เตรียมตัวไปชุมนุม

HOW TO MOB – การเตรียมตัวไปม็อบ เตรียมตัวไปชุมนุม

HOW TO MOB เน้นใส่เสื้อผ้าสีดำ ใส่หน้ากากป้องกันสิ่งที่จะกระเด็นเข้าตา สำคัญคือน้ำดื่ม การใส่รองเท้าที่กระชับ การเตรียมตัวไปม็อบ ไปชุมนุม