ความฝันไม่มีวันพิการ ปีที่ 3 มอบโอกาสทางอาชีพให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | มูลนิธิเวชดุสิต

ผ่านการผลิตและจัดทำ Adaptive Clothing หรือ เสื้อผ้าดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้พิการ ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่ขาดแคลนทั่วประเทศ