ขั้นตอนประหารนักโทษ - ปลายทางสุดท้าย ของนักค้ายาเสพติด

ขั้นตอนประหารนักโทษ – ปลายทางสุดท้าย ของนักค้ายาเสพติด

นาทีประหารนักโทษ ฉีดยาพิษเข้าร่างกาย ครั้งที่ 2 ของกฎหมายใหม่ เป็นไปตามบท บัญญัติของกฎหมาย เข็มที่ 1 คือยานอนหลับ เข็มที่ 2