ตัวอย่างการร้อยมาลัย

ตัวอย่างการร้อยมาลัย – พวงมาลัย DIY ดอกไม้หาง่าย

ตัวอย่างการร้อยมาลัย - วัสดุ – อุปกรณ์ สำหรับร้อยมาลัย 1. ดอกมะลิ 2. ดอกรัก 3. ดอกกุหลาบ 4. ใบตอง 5. เข็มร้อยมาลัย (ใช้วาสลีนทาที่เข็มช่วยให้ร้อยง่ายขึ้น) 6. ด้าย 7. กรรไกร