คำคมความรักหวานๆ ประโยคบอกรัก ภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทย

คำคมความรักหวานๆ ประโยคบอกรัก ภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทย

คำคมความรักหวานๆ ประโยคบอกรัก There is only one happiness in life, to love and be loved. ความสุขของชีวิต มีเพียงสิ่งเดียวคือ การได้รัก และเป็นคนที่ถูกรัก ไปพร้อมๆ กัน