คำศัพท์ ความหมาย ภาษามินเนี่ยน

ถอด 34 คำศัพท์ ความหมาย ภาษามินเนี่ยน Minion เจ้าตัวเหลือง

คำศัพท์ ความหมาย ภาษามินเนี่ยน - อยากรู้มั้ย ที่มินเนี่ยนพูดหมายถึงอะไรบ้าง แกะคำศัพท์ ภาษามินเนี่ยน เรียกว่า Minionese หรือ Banana Language