29 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ อุปกรณ์ในห้องพักโรงแรม

คำศัพท์ภาษอังกฤษ เกี่ยวกับ อุปกรณ์ในห้องพักโรงแรม มีประโยชน์เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ หรือตามที่พักที่ใช้ภาษาอังกฤษ