13 ภาพวาดสามมิติ สุดสร้างสรรค์ เมื่อวัฒนธรรมร่วมสมัย เดินทางมาถึง ‘วันสิ้นโลก’

ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ เมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการดับสิ้นไป... ไม่เว้นแต่แม้เรื่องของกระแสนิยมในแต่ละยุค แต่ละช่วงสมัย ที่ย่อมมีสิ่งที่ล้าสมัยและสิ่งที่ทันสมัย