วิว 360 องศา ภูป่าเปาะ (ฟูจิเมืองเลย) เที่ยวเมืองเลย

ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ ภูป่าเปาะ (ฟูจิเมืองเลย) วิว 360 องศา เที่ยวเมืองเลย

ภูป่าเปาะ อยู่ที่บ้านผาหวาย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ. เลย ห่างจากสวนผาหินงาม (คุนหมิงเมืองไทย) ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สูง 900 เมตรจากระดับน้ำทะเล