ที่มาของคำว่า ฟางเส้นสุดท้าย

ที่มาของคำว่า ฟางเส้นสุดท้าย ความหมายของสำนวนนี้ – ไม่ไหวแล้ววว

เมื่อเจ้าของอูฐนำของบรรทุกหลังอูฐมากขึ้นเรื่อยๆ พอถึงจุดที่อูฐทนต่อไปไม่ไหว แม้จะใส่ฟาง (ซึ่งมีน้ำหนักเบามากๆ) - ที่มาของคำว่า ฟางเส้นสุดท้าย