แฉชีวิตวัยรุ่นผ่านซีรีส์ ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น / การตั้งคำถาม เรื่องเพศ การใช้ความรุนแรงวัยรุ่น

วัยรุ่นไทยในตอนนี้มักจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ แล้ว และจะมักตั้งคำถาม สังเกตจากปรากฎการณ์วัยรุ่นเริ่มตั้งคำถามว่า "ทำไมต้องตัดผมนักเรียน ทำไมต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ" ทำไมต้องอย่างนั้น ทำไมต้องอย่างนี้