จูเลี่ยน วิโกร

คุยกับ ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนพาร์คอร์ จูเลี่ยน วิโกร (Julien Vigroux)

นิยามของพาร์คอร์ คือ “เพื่อความแข็งแรงและเพื่อทำให้เกิดประโยชน์” ผมเริ่มตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าแข็งแรงก็เมื่อตอนที่ได้สังเกตุการณ์นักกีฬาพาร์คอร์รุ่นแรกกับรุ่นที่สอง