วิธีทำ พั้นช์น้ำสับปะรด

วิธีทำ พั้นช์น้ำสับปะรด – เครื่องดื่มอร่อยๆ มีวิตามีนซีและกรดผลไม้สูง

วิธีทำ พั้นช์น้ำสับปะรด เป็นเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ระงับเชื้อที่ลำคอ ช่วยในการเจ็บคอได้อย่างดี ควรดื่มประจำถ้ามีการระคายคอเพราะมีวิตามีนซี