ททท. ดึงพันธมิตร ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)

ททท. ดึงพันธมิตร ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ในงาน Amazing Sustainable Event: Business Matching Day สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน