25 พฤศจิกายน วันมหาธีรราชเจ้า วันวชิราวุธ รำลึกถึง ร.6 ปราชญ์อักษรศาสตร์ไทย

UNESCO ได้ยกย่องพระเกียรติคุณของรัชกาลที่ 6 ว่า ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์ นักประพันธ์ กวี