จุดถวายดอกไม้จันทน์ 114 จุด ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล | 26 ต.ค. 2560

ในต่างจังหวัด ค้นหาได้ที่นี่ จุดถวายดอกไม้จันทน์ ผ่านพระเมรุมาศจำลอง 9 แห่ง ผ่านซุ้มถวาย 42 ซุ้ม ผ่านวัดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด 50 เขต