พระเนตรขวา ในหลวงรัชกาลที่ 9 - เรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้

พระเนตรขวา ในหลวงรัชกาลที่ 9 – เรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้

ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆ ซึ่งตีพิมพ์จำหน่ายในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2491 มีเนื้อข่าวด่วนจากวิทยุ B.B.C. เมื่อเวลา 13.00 พระเนตรขวา ในหลวงรัชกาลที่ 9