พระเนตรขวา ในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องที่หลายคนอาจไม่ร

พระเนตรขวา ในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องที่หลายคนอาจไม่รู้

ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆ ซึ่งตีพิมพ์จำหน่ายในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2491 มีเนื้อข่าวด่วนจากวิทยุ B.B.C. เมื่อเวลา 13.00