ห้องหมายเลข ๙ พระราชาในดวงใจ

ห้องหมายเลข ๙ พระราชาในดวงใจ | จากห้องสะสมภาพส่วนตัว สู่ห้องแห่งแรงบันดาลใจ

นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” ที่มีไม่บ่อยนักที่คนไทยจะได้ชมภาพที่หาดูยาก และเป็นของรักของหวงของบุคคลหลายท่าน ที่ถูกนำมารวบรวมไว้ให้เราได้ดู ห้องหมายเลข ๙ พระราชาในดวงใจ