สรุปลำดับเหตุการณ์สำคัญ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สรุปลำดับเหตุการณ์สำคัญ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามปี พ.ศ. อ่านเข้าใจง่าย

สรุปลำดับเหตุการณ์สำคัญ ในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ 2 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคต , 5 พรรษา เปลี่ยนแปลงการปกครอง , 6 พรรษา จากบ้าน ครอบครัวเล็กๆ ย้ายไปสวิตเซอร์เเลนด์