นักเรียนนอกยุคแรก

นักเรียนนอกยุคแรก – พระยาอรรคราชวราทร ทูตไทยคนแรกในสหรัฐอเมริกา!

พระยาอรรคราชวราทร(ภัสดา บุรณศิริ) ท่านเป็นสามัญชนชุดแรก ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ