วันออกพรรษา - ประวัติ ความเป็นมา ความสำคัญ

วันออกพรรษา – ประวัติ ความเป็นมา ความสำคัญ ประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันออกพรรษา - ประวัติ ความเป็นมา ความสำคัญ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน
คำทำนายพระพุทธเจ้า ชี้ชะตามนุษย์โลก สุดอัศจรรย์

รวม 16 คำทำนายพระพุทธเจ้า ชี้ชะตามนุษย์โลก สุดอัศจรรย์

เรื่องเล่าในอดีต พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายพระสุบินให้พระเจ้าปเสนทิโกศลฟัง 16 ข้อ ว่าภายภาคหน้ามนุษย์จะเป็นเช่นไร หลังจาก..