ถวายรูด กรรมวิธีในการเลี้ยงพระศพ ในสมัยโบราณ ให้พระศพอยู่ได้นานขึ้น

ถวายรูด กรรมวิธีในการเลี้ยงพระศพ ในสมัยโบราณ ให้พระศพอยู่ได้นานขึ้น

เจ้าพนักงานจะอัญเชิญพระศพออกมาจากพระโกศ เพื่อเปลื้องเอาผ้าห่อศพนั้นออก แล้วจากนั้นก็ทำการรูดเอาเนื้อหนังออกจนหมด บางส่วนที่ไม่สามารถรูดออกได้นั้นก็อาจจะต้องไปต้ม