ถวายรูด กรรมวิธีในการเลี้ยงศพ ในสมัยโบราณ ให้ศพอยู่ได้นานขึ้น

ถวายรูด กรรมวิธีในการเลี้ยงพระศพ ในสมัยโบราณ ให้พระศพอยู่ได้นานขึ้น

เจ้าพนักงานจะอัญเชิญพระศพออกมาจากพระโกศ เพื่อเปลื้องเอาผ้าห่อศพนั้นออก แล้วจากนั้นก็ทำการรูดเอาเนื้อหนังออกจนหมด - ถวายรูด กรรมวิธีในการเลี้ยงศพ