ลายเส้นน่ารัก ! พระบรมสาทิศลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จากนักวาดการ์ตูนไทย

ลายเส้นน่ารัก ! พระบรมสาทิศลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จากนักวาดการ์ตูนไทย

พระบรมสาทิศลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จากนักวาดการ์ตูนไทย และประชาชนทั่วไป วาดเพื่อแสดงความไล้อาลัยแด่พระองค์ท่าน