ภาพพระราชทาน พิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร - วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

ภาพพระราชทาน พิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร – วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบ พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร บรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2562