คนมีพรสวรรค์กับคนฉลาด ต่างกันอย่างไร มีวิธีสังเกตมาฝากค่ะ

เมื่อต้องแสดงความคิดเห็น คนฉลาดมักมีความคิดดีๆ คนมีพรสวรรค์ (คนมีของ) มักแสดงความคิดแนวติงต๊อง บ้าบอ ที่คนหลายคนบอกว่า ฟังไม่ขึ้น (ในตอนแรก) คนมีพรสวรรค์ ชอบเรียนรู้ (ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน)