7 ภาพที่จะทำให้เห็นว่า เด็ก และผู้ใหญ่ มีความกลัวต่างกันยังไง?

เด็ก และผู้ใหญ่ มีความกลัวต่างกันยังไง? ภาพการ์ตูนต่อไปนี้จะแสดงให้เห็น ในสถานการณ์เดียวกันแต่ความคิดต่างกัน