ผู้ชายที่ทำให้ทุกพระองค์ ยิ้มหัวเราะพร้อมกัน | ศิลปินแห่งชาติ 3 พระเมรุ

ในตอนนั้น ในหลวง ร.9 ทรงตรัสว่า "จะอยู่ถึง 120 ปี" พลอากาศตรี อาวุธ เลยตอบว่า "ถ้าอย่างนั้นเกล้ากระหม่อมขอทูลลาไปก่อน"